استخدام بيمارستان امام خمينی آباده در دانشگاه علوم پزشكی در شيراز

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام شیرازارسال شده در   31 تیر 1392-22 July 2013بازدید 1200استخدام بيمارستان امام خمينی آباده در دانشگاه علوم پزشكی در شيراز

بیمارستان امام خمینی ( ره )آباده در نظر دارد با توجه به مجوز شماره162479/87 مورخه4/12/ 87 جهت تامین نیروی انسانی نسبت به استخدام قـــــراردادی 3 نفر پرستار اقدام نماید واجدین شرایط از طریق برگزاری آزمون ، مصاحبه و انجام مراحل گزینش به صــورت قرار دادی پذیرفته خواهند شد.

شرایط عمومی و اختصاصی :
1-تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور در مصرح قانون اساسی
2-خانواده محترم شاهد و ایثارگران در اولویت می باشند ( ارائه گواهی از بنیاد شهید و امور ایثارگران الزامی می باشد )
3-احراز بومی بودن متقاضی در شهرستان آباده به استناد مقاطع تحصیلی طی شده راهنمایی و متوسطه و اسناد مرتبط با تائید اداره آموزش و پرورش آباده و شورای شهر
4-دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناس پرستاری یا گواهی تایید شده از دانشگاه مربوطه
5-داشتن کارت پایان خدمت و وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( به استثناء معافیت پزشکی ) برای آقایان
6-داوطلبان در هنگام  ثبت نام نباید بیشتر از 35 سال سن داشته باشند.

تبصره:
موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف: داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل داوطلبانه(از تاریخ 31/6/59 الی 29/5/67) خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه
ب:جانبازان و رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میزان مدت زمان بستری شده یا استراحت پزشکی
ج:افراد خانواده معظم شهداء، مفقود الاثرها، جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند شامل همسر، فرزند، پدر ، مادر ، برادر و خواهر) به میزان 5 سال
د: آزادگان از حداکثر سن فوق الذکر معاف می باشند.
هـ: داوطلبانی که طرح نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق (مدت اضافه خدمت قابل محاسبه نخواهد بود)
7-داوطلبین نباید از جمله افرادی  باشند که به موجب آراء مراجع قضایی و ذیصلاح از خدمت دولتی منع شده باشند.
8-داشتن گواهی پایان طرح(داوطلبین می بایستی طرح نیروی انسانی خود را تا تاریخ ثبت نام تمام کرده باشند)
9-در شرایط مساوی در هر یک از مراحل آزمون کتبی و مصاحبه اولویت با آقایان می باشد
10-در هر مرحله استخدام : آزمون، مصاحبه، گزینش و .. خلاف اطلاعات اعلام شده متقاضی محرز گردد، وی از انجام مراحل بعدی محروم و ثبت نام نامبرده حذف خواهد شد حتی در صورت حکم استخدامی حکم مزبور نیز لغو می گردد .
11-تاریـــــــخ بــــرگزاری آزمــــون و ... از طـــریق وب ســـایت بیمارســـتان امام خمینی (ر ه‌)‌ آبــــاده اطــــلاع رســـانی می گردد.

مدارک لازم :

1-ارائه اصل و کپی شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت
2-ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی
3-ارائه اصل و کپی گواهی پایان طرح
4-دو قطعه عکس 4*3 ( لطفاً مشخصات متقاضی در پشت عکس نوشته شود )
5-ارائه گواهی سابقه سکونت و احراز شرایط توسط شورای شهر و استناد مرتبط با آموزش و پرورش شهرستان آباده با مهر و امضاء


متقاضیان محترم جهت تحویل مدارک و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادها(آقای اکبری) و روابط عمومی (آقای فتاحی) بیمارستان امام خمینی ( ره )‌ آباده مراجعه فرمایند.
انقضا:3 مرداد


استخدام شیراز استخدام در شیراز استخدامی های شیراز استخدام در بیمارستان امام خمینی در شیراز استخام پرستار در شیراز
اخبار روزنامه ها