استخدام خدمات پرستاری فجر پرستاران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام شیرازارسال شده در   29 آبان 1392-20 November 2013بازدید 350


به تعدادی پرستار ، بهیار ، مراقب  دراستان شیراز نیازمندیم.

آدرس:

روبروی دانشگاه مهندسی – مجتمع پزشکی یاس – طبقه چهارم – خدمات پرستاری فجر پرستاران

تلفن: 091725110523,07112342757

اخبار روزنامه ها