استخدام لیسانس علوم تجربی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام شیرازارسال شده در   10 آذر 1392-01 December 2013بازدید 1108استخدام لیسانس علوم تجربی

به یک لیسانس میکروبیولوژیست جهت بازاریابی نیازمندیم.

ساعت تماس ۹ الی ۱۴ می باشد .
آدرس:
بلوار چمران ، شرکت پارس بهزیست
تلفن: 07116277771 الی 3استخدام لیسانس علوم تجربی استخدام لیسانس استخدام در شیراز
اخبار روزنامه ها