استخدام مجتمع تولیدی صنعتی a.s در شیراز

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام شیرازارسال شده در   13 آذر 1392-04 December 2013بازدید 1113استخدام مجتمع تولیدی صنعتی a.s در شیراز

مجتمع تولیدی صنعتی a.s در شیراز به یک نفر کارشناس IT یا نرم افزار نیازمند است.

آدرس ایمیل: as_greenpipe1@yahoo.comاستخدام مجتمع تولیدی صنعتی a.s استخدام کارشناس نرم افزار استخدام کارشناس IT
اخبار روزنامه ها