استخدام در کلینیک بینا گستر

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام شیرازارسال شده در   16 آذر 1392-07 December 2013بازدید 1227استخدام در کلینیک بینا گستر

استخدام 3 رده شغلی در کلینیک چشم پزشکی بینا گستر شیراز.

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

فارس

شیراز

بینا گستر

پرستار

کارشناس

2

قانون کار

42 ساعت در هفته

0711-

2292565

227326

اتاق عمل

کاردان- کارشناس

4

بیهوشی

کاردان- کارشناس

5

 

 

 

 

 

 

 

استخدام در کلینیک بینا گستر استخدام در کلینیک بینا گستر شیراز استخدام در شیراز
اخبار روزنامه ها