استخدام کاردان یا مهندس عمران

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام شیرازارسال شده در   26 آذر 1392-17 December 2013بازدید 735استخدام کاردان یا مهندس عمران

به یک فوق دیپلم یا مهندس عمران جهت سرپرستی کارگاهی واقع در شهر صدرا در شیراز نیازمندیم.

تلفن: 09177160182
استخدام کاردان یا مهندس عمران یک فوق دیپلم یا مهندس عمران شهر صدرا در شیراز
اخبار روزنامه ها