دعوت به همکاری از دانشجویان مقطع کارشناسی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دانشجوارسال شده در   17 امرداد 1391-07 August 2012بازدید 13348
دعوت به همکاری از دانشجویان مقطع کارشناسی

موسسه آموزشي و مديريتي  در تهران از دانشجويان مقطع كارشناسي  دانشگاه هاي تهران كه شرايط زير را داشته باشند بعنوان كارآموز به همكاري دعوت مي نمايد شرايط همكاري متعاقبا به متقاضيان اعلام مي گردد.

شرايط:
-    فقط مقطع كارشناسي صنايع / مديريت صنعتي
-    ترم تحصيلي كه در آن مشغول به تحصيل مي باشند 2 تا 4


تکمیل فرم زیر :

دعوت به همکاری دانشجویان مقطع کارشناسی
اخبار روزنامه ها