استخدام دانشجوی تاسیسات,برق و مکانیک جهت همکاری در طراحی و اجرای پروژه

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دانشجوارسال شده در   13 آبان 1392-04 November 2013بازدید 4398استخدام دانشجوی تاسیسات,برق و مکانیک جهت همکاری در طراحی و اجرای پروژه

به تعدادی دانشجوی، تاسیسات، برق، مکانیک، آشنا به تاسیسات ساختمانی، جهت همکاری در طراحی و اجرای پروژه ها در تهران نیازمندیم. لطفاً رزومه خود را به آدرس ایمیل شرکت ایمیل نمائید.
info@viraenergy.com
شماره تماس 22899281استخدام دانشجو استخدام دانشجوی تاسیسات استخدام دانشجوی رشته برق استخدام دانشجوی رشته مکانیک استخدام دانشجو در تهران
اخبار روزنامه ها