استخدام نقشه کش و نقشه بردار 90/10/28

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام نقشه کش نقشه بردارارسال شده در   28 دی 1390-18 January 2012بازدید 2815

نقشه كش سازه دوركاری


استخدام پروژه اي دوركاري مهندس عمران (Etabs-Safe) - نقشه كش سازه (CAD) - نقشه كش شاپ (TEKLA) - پروژه هاي ساختماني تجاري اداري مسكوني برج – ارسال رزومه به msghobad@gmail.com
44606225
كارشناس نقشه بردار


, كارشناس نقشه بردار , با سابقه بيش از 5 سال , جهت همكاري در شركت مشاور
22376456
نقشه كش مسلط به


, نقشه كش مسلط به , Excel , اتوكد , نيازمنديم
فاكس 26204461
نقشه كش


, نقشه كش , مسلط به 3D و اتوكد , ومسلط به ضوابط شهرداري , جهت كاردرشركت مهندسي
yahoo.com@ Artimanbana ارسال رزومه: 88726524
نقشه بردار جهت نما


, نقشه بردار جهت نما , پروژه اي ,
88873061
نقشه كش صنعـتي


, نقشه كش صنعتي , مسلط به Solid Work , نيازمنديم
77891862
نقشـه بردار مجـرب


, نقشه بردار مجرب , جهت پروژه در جزيره كيش , نيازمنديم. ارسال رزومه:
kish_sarina@yahoo.com
به يك خانم مسلط به


, به يك خانم مسلط به , نقشه كشي و 3D , درخصوص نماي ساختمان نيازمنديم
44265368
نيروي فني مسلط به


, نيروي فني مسلط به , اتوكد 2 و 3بعدي وآفيس , باسابقه ( شريعتي-طالقاني)
77651692
نقشه‌كش‌حرفه‌اي‌تسلط‌كامل‌به


, نقشه كش حرفه اي تسلط كامل به , Vray,cad,maxوفاز 1 و 2 معماري , abbasazeh@yahoo.com
22207905
نقشه كش سازه با


, نقشه كش سازه با , تسلط كامل جهت كار , در مهندسين مشاور
تلفكس 22280196
به‌يك‌نقشه‌كش‌سازه‌فلزي


, به يك نقشه كش سازه فلزي , (خانم)مسلط به اتوكددريك شركت , معتبرنيازمنديم.ارسال رزومه به:
job@kiasazehahwaz.com
نقشه كش


, نقشه كش , مسلط به اتوكد , آشنا به Gis , جهت كاردرمهندسين مشاور , ارسال رزومه:
44244008 info@zapce.net
فوق‌ديپلم‌نقشه‌كشي‌


, فوق ديپلم نقشه كشي , مسلط به Cadو نقشه سازه , با سابقه كار (محدوده شهرقدس)
46852716
گروه مهندسين شميم سازه


, گروه مهندسين شميم سازه , به نقشه كش معماري , خانم نيازمنداست
33790211

آخرين مهلت:
1 بهمن 1390


استخدام نقشه کش نقشه بردار
اخبار روزنامه ها