استخدام نقشه کش و مهندس صنایع در شرکت مهندسی،ساختمانی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام نقشه کش نقشه بردارارسال شده در   31 خرداد 1391-20 June 2012بازدید 2784

استخدام نقشه کش و مهندس صنایع در شرکت مهندسی،ساختمانی

برنامه ریزی و مهار پروژه،مهندسی صنایع،کمینه ۵ سال پیشینه کار وابسته در طرح و ساخت یعنی EPC،اشنایی با برنامه ریزی و مهار پروژه ،آشنا به PMBOK،آشنا به P6 و MSP

نقشه کش سازه،کاردانی عمران،کمینه ۲ سال پیشینه کار وابسته،آشنا با اتوکد و نرم افزارهای وابسته

gozinesh@payahoor.com

استخدام نقشه کش استخدام مهندس صنایع
اخبار روزنامه ها