استخدام نقشه کش مسلط به اتوکد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام نقشه کش نقشه بردارارسال شده در   18 فروردین 1392-07 April 2013بازدید 3519استخدام نقشه کش مسلط به اتوکد

به یک کارمند نقشه کش خانم , مسلط به ضوابط شهرداری و اتوکد , جهت دفترفنی مهندسی نیازمندیم.

1392/1/17 الی 1392/1/18

55547608 ـ 55549973


استخدام استخدام نقشه کش استخدام نقشه کش مسلط به اتوکد
اخبار روزنامه ها