استخدام کلینیک پزشکی در کوی ولیعصر تبریز

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام تبریزارسال شده در   22 فروردین 1390-11 April 2011بازدید 6471


استخدام کلینیک پزشکی در کوی ولیعصر تبریز


1-پرستار خانم
2-بهیار یا کمک بهیار خانم
3-منشی خانم

شماره تماس :

0914-76-1167


استخدام کلینیک پزشکی استخدام استخدام تبریز
اخبار روزنامه ها