استخدام پزشک عمومی متخصص پرستار در تبریز

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام تبریزارسال شده در   22 فروردین 1390-11 April 2011بازدید 3542استخدام درمانگاه خیریه مولی الموحدین تبریز

1-پزشک عمومی
2-پزشک متخصص
3-پرستار خانم
استخدام
نحوه تماس :
تبریز – خیابان شهید مطهری – جنب آتش نشانی

شماره تلفن :
5239989 – 5262226


استخدام پزشک عمومی متخصص پرستار استخدام تبریز
اخبار روزنامه ها