استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام تبریزارسال شده در   23 مهر 1390-15 October 2011بازدید 8120
استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تبريزبراي تامين نيروي انساني خود به صورت قرارداد كارمشخص استخدام مي كند.
به گزارش خبرنگاربازاركار، اين دانشگاه تعداد 685 نفر را از طريق برگزاري آزمون علمي و گزينش به صورت قرارداردكارمشخص افراد واجد شرايط را استخدام مي كند.

برا ين اساس ، دارابودن مدرك تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد حسابداري الزامي بوده و
محل جغرافيايي مورد نيازنيز در روزنامه درج شده است.
متاقضيان مي توانند براي دريافت كارت ورد جلسه آزمون از تاريخ 23 لغايت 25 آبان ماه به سايت اينترنتي به نشاني http://hrmnet.tbzmedac.ir/est.aspx  مراجعه نمايند.

لازم به ذكراست كه افراد مي توانند براي دسترسي به اطلاعات بيشتر به صفحه 9 شماره 642 نشريه بازاركار مورخ مراجعه نمايند.


استخدام دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی تبریز
اخبار روزنامه ها