استخدام مهندس برق و ابزار دقیق در شرکت معتبر واقع در تبریز

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام تبریزارسال شده در   19 دی 1390-09 January 2012بازدید 4406


استخدام مهندس برق و ابزار دقیق در شرکت معتبر واقع در تبریز
<a class=استخدام مهندس برق و ابزار دقیق در شرکت معتبر واقع در تبریز" title="استخدام مهندس برق و ابزار دقیق در شرکت معتبر واقع در تبریز" width="475" height="216" />

پایان مهلت اعبتار آگهی 30 دی 90
استخدام مهندس برق ابزار دقیق شرکت معتبر تبریز
اخبار روزنامه ها