استخدام سرمايه انسانی در شركتی در زمينه راه و ساختمان، و تجهيزات واقع در تبريز

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام تبریزارسال شده در   12 اردیبهشت 1391-01 May 2012بازدید 3907استخدام سرمايه انسانی در شركتی در زمينه راه و ساختمان، و تجهيزات واقع در تبريز

عنوان شغلی : حسابدار و مسئول دفتر
مقطع تحصیلی : كارداني
رشته تحصیلی : حسابداری
شرایط : آشنائی كامل به نرم افزار حسابداری پازار،كامپیوتر و امورات اداری
جنسیت : خانم
محل خدمت : تبريز
استخدام سرمايه انسانی در شركت ديوال در زمينه راه و ساختمان، و تجهيزات واقع در تبريز

آخرین مهلت اعتبار آگهی 1391/02/28استخدام سرمايه انسانی راه و ساختمان تجهيزات تبريز
اخبار روزنامه ها