استخدام دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام تبریزارسال شده در   22 امرداد 1389-13 August 2010بازدید 11934


استخدام دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز در نظر دارد با توجه به اعلام نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشكده ها و در راستای كمك تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز گروههای آموزشی از دانشجویان مقطع ph.D پذیرفته شده و در آزمون وزارت های بهداشت و علوم تحت عنوان بورس علم وزارتخانه و متعهد خاص دانشگاه علوم پزشكی تبریز كه به تحصیل اشتغال دارند و متقاضی استفاده بورس تحصیلی این دانشگاه می باشند دعوت به همكاری نماید. پزشكی مولكولی ، سلولی مولكولی ( با گرایش سلولهای بنیادی یا مهندسی بافت) ، ‌نانوتكنولوژی داروئی ، بیوتكنولوژی ( با گرایش بیوانفورماتیك) ،‌ علوم اعصاب ، اپتومتری ، ‌مهندسی پزشكی ( با گرایش بیوالكتریك) ، بیوتكنولوژی داروئی و ... نحوه تماس: داوطلبین تا مورخ 31/5/89 مدارك خود را به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه قسمت اداره بورس تحویل و یا ارسال فرمایند . در ضمن مهلت تعیین شده غیر قابل تمدید خواهد بود آدرس سایت دانشگاه : http://www.tbzmed.ac.ir برای درج اطلاعات بعدی فراخوان متقاضیان می توانند برای دسترسی به اطلاعیه کامل استخدامی به صفحه 11 شماره545 نشریه بازارکار مورخ 09/05/89 مراجعه نمایند آخرین مهلت: ٣١/٠٥/١٣٨٩

استخدام دانشگاه علوم پزشكی خدمات بهداشتی درمانی تبریز
اخبار روزنامه ها