استخدام مترجم 90/04/18

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مترجمارسال شده در   18 تیر 1390-09 July 2011بازدید 2498


مترجم عربی

ترجمه کلیه متون عربی سازمان ها،اداره ها،شرکتها و متون آموزشی توسط مترجم مسلط به زبان عربی. تلفن تماس:09126717004
تلفن : 09126717004
1390/4/14 الی 1390/4/20
09126717004

مترجم‌ مسلط ‌به زبان‌انگليسي

, مترجم مسلط به زبان انگلیسی , مکاتبه ومکالمه تجاری،آشنا به کامپیوتر
1390/4/18 الی 1390/4/19
تلفن: 88791977 dsazar@gmail.com

مترجم زبان چيني

, مترجم زبان چینی , جهت ترجمه شفاهی و کتبی
1390/4/18 الی 1390/4/19
88206421 88647338

متـرجم زبان انگليسي

, مترجم زبان انگلیسی , وفرم زن ماهر نیازمندیم
1390/4/18 الی 1390/4/19
88901817 88803695

مترجم‌ زبان‌ انگليسي‌ خانم

, مترجم زبان انگلیسی خانم , در شرکت بازرگانی نیازمندیم , (تمام وقت یانیمه وقت+حقوق مناسب)
1390/4/18 الی 1390/4/19
33506088 - 33506086


استخدام مترجم
اخبار روزنامه ها