استخدام مترجم زبان های خارجی 1390/07/27

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مترجمارسال شده در   27 مهر 1390-19 October 2011بازدید 4634

استخدام مترجم زبان های خارجی 1390/07/27
استخدام مترجم با تسلط , کامل به ترجمه متون اقتصادی , ارسال رزومه به:
info@khaneheghtesad.ir


به تعدادی مترجم , و جستجو گر اینترنتی , در زبانهای مختلف , نیازمندیم , مراجعه به سایت , WWW.RAHMAG.IR
واحد بين الملل 88960477


یک شرکت تحقیقاتی , کارشناس زبان انگلیسی مسلط , به مکاتبات خارجی ارسال رزومه به :
info@rieee.org


یک شرکت بازرگانی , در زمینه مواد اولیه غذایی , به یک مترجم خانم , برای نمایشگاه بین المللی , نیازمند است.
55808088


دانشجو و مترجم آلمانی خانم , با شرایط بسیار عالی , میدان7تیربرج نگین آبی واحد304


استخدام مترجم زبان های خارجی
استخدام مترجم،زبان های خارجی 
اخبار روزنامه ها