استخدام مترجم 90/07/28

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مترجمارسال شده در   28 مهر 1390-20 October 2011بازدید 3595

مترجم زبان انگلیسی (خانم) , تسلط کامل به مکاتبات واموربازرگانی , پاره وقت حوالی فاطمی-ارسال رزومه:
jobinfo.tsp@gmail.com


مترجم رسمی زبان انگلیسی , دارای مهردادگستری باسابقه ترجمه , بالا اسنادحقوقی (ارسال رزومه :
job.pekco@yahoo.com


استخدام مترجم
اخبار روزنامه ها