استخدام مترجم زبان جهت امور مکاتبات بازرگانی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام مترجمارسال شده در   11 اردیبهشت 1392-01 May 2013بازدید 3846
استخدام مترجم زبان جهت امور مکاتبات بازرگانی


مترجم زبان انگلیسی , جهت امورومکاتبات بازرگانی , (مجرب) خانم نیازمندیم ,
1392/2/11 الی 1392/2/12
66760330 jecelectronics.com@ jec9
استخدام استخدام مترجم زبان استخدام مترجم
اخبار روزنامه ها