استخدام مدرس زبان 90/1/20

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دانشگاه و مراکز آموزشیارسال شده در   20 فروردین 1390-09 April 2011بازدید 3654


استخدام مدرس زبان 90/1/20

, زبان کيش (مرکز 21) , ازاساتيدمجرب آقاوخانم جهت تدريس , زبان انگليسي دعوت به عمل مي آورد , 66928423_66901540


ازمدرسين‌مجرب زبان‌انگليسي

, ازمدرسين مجرب زبان انگليسي , دعوت به همکاري مي شود. , شکوه درخشان , 88323695 - 88811835
[مدرس زبان آقا]
مدرس زبان آقا

, مدرس زبان آقا , « با تجربه » , ويژه خردسالان و بزرگسالان , 77451705
[تعدادي مدرس زبان]
تعدادي مدرس زبان

, تعدادي مدرس زبان , با تجربه (خانم) نيازمنديم , جهت آموزشگاه , 33733373
[Highly Experienced]
Highly Experienced

, Highly Experienced , Conversation , IELTS / TOEFL , Teachers Required , High Payment , Friendly Atmosphere , 4 و 22097273
[خانه زبان، از كليه اساتيد]
خانه زبان، از كليه اساتيد
استخدام
, خانه زبان، از کليه اساتيد , مجرب و باسابقه جهت کلية , زبان ها دعوت به همکاري مي نمايد , 88995686
[مدرس‌و‌سوپروايزر‌باتجربه‌آقا]
مدرس‌و‌سوپروايزر‌باتجربه‌آقا

, مدرس و سوپروايزر باتجربه آقا , آموزشگاه زبان انگليسي (غرب تهران) , k.khadiv@gmail.com , 09125025153 و 44182742
[مربي‌خانم‌با‌تجربه‌تدريس‌به]
مربي‌خانم‌با‌تجربه‌تدريس‌به

, مربي خانم با تجربه تدريس به , کودکان و منشي خانم , جهت آموزشگاه نيازمنديم , 44001295
[ايران - استراليا]
ايران - استراليا

, ايران - استراليا , ازمدرسين مجرب , زبان انگليسي , دعوت بهمکاري مي نمايد , وليعصر 88927127 , ونک 88208905
[به تعدادي مدرس آقا و خانم]
به تعدادي مدرس آقا و خانم

, به تعدادي مدرس آقا و خانم , جهت تدريس زبان انگليسي , نيازمنديم , 33317152

, مرکز آموزش زبانهاي خارجي , « هرمس » , شعبه پيروزي , از مدرسين خانم , دعوت به همکاري مي نمايد , 77186184 , 77186185
[جهت‌آموزشگاه‌زبان]
جهت‌آموزشگاه‌زبان

, جهت آموزشگاه زبان , , - مدير آموزشي , - منشي , - مدرس , , 22063282
[مدرس خانم و آقا]
مدرس خانم و آقا

, مدرس خانم و آقا , جهت تدريس زبان انگليسي , (کيش تهرانسر) , 44543450
[به‌تعدادي‌سوپروايزرومدرس]
به‌تعدادي‌سوپروايزرومدرس

, به تعدادي سوپروايزرومدرس , مکالمهIELTS,iBTجهت شعب , شريعتي وسعادت آبادنيازمنديم , 88695593و88687994
[مدرس مكالمه زبان انگليسي]
مدرس مكالمه زبان انگليسي

, مدرس مکالمه زبان انگليسي , فرانسه - آلماني و.... , 66956744
[ايران - كانادا]
ايران - كانادا

, ايران - کانادا , مدرسين مجرب زبان انگليسي , دعوت به همکاري مي نمايد . , , ميدان توحيد , ابتداي خيابان پرچم - پلاک 4 , 6 _ 66576233
[از مدرسين‌زبان‌انگليسي‌پس‌از]
از مدرسين‌زبان‌انگليسي‌پس‌از

, از مدرسين زبان انگليسي پس از , برگزاري کلاس TTCدعوت به همکاري , ميشود،آموزشگاه زبان زرتشت , 55787972- 55787971
[آموزشگاه زبان ارديبهشت]
آموزشگاه زبان ارديبهشت

, آموزشگاه زبان ارديبهشت , تعدادي مدرس جهت تدريس , دوره هاي پيشرفته نيازمنداست , 02282375198
[موسسه آموزشي معتبر تعدادي]
موسسه آموزشي معتبر تعدادي

, موسسه آموزشي معتبر تعدادي , مدرس زبان انگليسي رادعوت به , همکاري مي نمايد(شهرک راه آهن) , 44139691 - 44700438
[از فارغ التحصيلان و مدرسان]
از فارغ التحصيلان و مدرسان

, از فارغ التحصيلان و مدرسان , زبان انگليسي و فرانسه جهت , تدريس درموسسه دعوت مي گردد , 88898210
[زبــان كيــش (مـركـز 21)]
زبــان كيــش (مـركـز 21)


استخدام مدرس زبان
اخبار روزنامه ها