استخدام مدرس زبان 90/03/14

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دانشگاه و مراکز آموزشیارسال شده در   14 خرداد 1390-04 June 2011بازدید 2016


از اساتيدجوان وباانگيزه

, از اساتیدجوان وباانگیزه , زبان انگلیسی جهت تدریس , دعوت به عمل می آید
1390/3/14 الی 1390/3/15
88093685

زبــان كيــش (مـركـز 21)

, زبان کیش (مرکز 21) , ازاساتیدمجرب آقاوخانم جهت تدریس , زبان انگلیسی دعوت به عمل می آورد
1390/3/14 الی 1390/3/15
66928423_66901540

كيش (مركز 3)

, کیش (مرکز 3) , ازمدرسین مجرب خانم و آقا با , حقوق و بیمه دعوت به همکاری می نماید
1390/3/14 الی 1390/3/15
66870019 و 66928814


استخدام مدرس زبان
اخبار روزنامه ها