استخدام مدرس زبان 90/03/30

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دانشگاه و مراکز آموزشیارسال شده در   30 خرداد 1390-20 June 2011بازدید 1731


زبــان كيــش (مـركـز 21)

, زبان کیش (مرکز 21) , ازاساتیدمجرب آقاوخانم جهت تدریس , زبان انگلیسی دعوت به عمل می آورد
1390/3/30 الی 1390/3/31
66928423_66901540

كيش (مركز 3)

, کیش (مرکز 3) , ازمدرسین مجرب خانم و آقا با , حقوق و بیمه دعوت به همکاری می نماید
1390/3/30 الی 1390/3/31
66870019 و 66928814

Vibrant,Experienced

, Vibrant,Experienced , teachers needed for , IELTS -iBT- Conversation
1390/3/30 الی 1390/3/31
88687334

ايران - استراليا

, ایران - استرالیا , ازمدرسین مجرب , زبان انگلیسی , دعوت بهمکاری می نماید
1390/3/30 الی 1390/3/31
ونك 88208905 وليعصر 88927127
, ازمدرسین تواناوفعال زبانهای , انگلیسی وفرانسه دعوت مینماید , خانه زبان هماپور(HLH)
1390/3/30 الی 1390/3/31
ونك قدس قيطريه 22211332


استخدام مدرس زبان
اخبار روزنامه ها