استخدام مدرس زبان 90/040/08

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دانشگاه و مراکز آموزشیارسال شده در   08 تیر 1390-29 June 2011بازدید 1675


ايران - استراليا

, ایران - استرالیا , ازمدرسین مجرب , زبان انگلیسی , دعوت بهمکاری می نماید
1390/4/8 الی 1390/4/9
ونك 88208905 وليعصر 88927127

از ليسانس و فوق ليسانس

, از لیسانس و فوق لیسانس , زبان انگلیسی , دعوت به همکاری می شود
1390/4/8 الی 1390/4/9
66572933

از اساتيد مجرب مكالمه

, از اساتید مجرب مکالمه , TOEFL - IELTS , دعوت به همکاری مینماییم
1390/4/8 الی 1390/4/9
22863844


استخدام مدرس زبان
اخبار روزنامه ها