جذب نیرو در دانشگاه شریف

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دانشگاه و مراکز آموزشیارسال شده در   13 مهر 1391-04 October 2012بازدید 7306
جذب نیرو در دانشگاه شریف

دانشگاه صنعتی شریف برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در نظر دارد از افراد واجد شرایط از طریق آزمون عمومی، مصاحبه و گزینش به صورت قرارداد کار معین، با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل جذب نماید:


مشروح آگهی جذب، شرایط عمومی، مدارک مورد نیاز و نحوه ارسال مدارک

برگ درخواست شغل

 

 جذب نیرو دانشگاه شریف
اخبار روزنامه ها