استخدام کارشناس بصورت قراردادی در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد بوشهر

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دانشگاه و مراکز آموزشیارسال شده در   15 آذر 1391-05 December 2012بازدید 4685





استخدام کارشناس بصورت قراردادی در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد بوشهر

دانشگاه جامع علمی کربردی واحد استانی بوشهر در نظر دارد تعداد 3 نفر نیروی انسانی مورد نیاز خود را از بین افراد واجد شرایط زیر به صورت قراردادی با انجام کار معین استخدام نماید. داوطلبان واجد شرایط می توانند تصویر مدارک تحصیلی ، تصویر کارت پایان خدمت ، تصویر کارت ملی ، تصویر شناسنامه خود و افراد تحت تکلف ، رزومه کاری را حداکثر تا تاریخ 17/9/91 به آدرس : بوشهر - خیابان بهمنی - دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی بوشهر ارسال نمایند. بدیهی است به مدارکی که بعد از اریخ مذکور وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین هزینه نشر آگهی بر عهده پذیرفته شده خواهد بود.

تخصص های مورد نیاز : تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد جنسیت : مرد حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : بوشهر
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : مهندسی کامپیوتر , مهندسی فناوری اطلاعات-IT
تخصص های مورد نیاز : تخصص خاصی ذکر نشده است
مقطع تحصیلی : کارشناسی , کارشناسی ارشد جنسیت : مرد حداکثر سن : محدودیتی ندارد حداقل سابقه کار : سابقه کار نمیخواهد
محل استخدام : بوشهر
شرایط : شرایط خاصی ذکر نشده است
رشته های تحصیلی قابل قبول : آمار , مدیریت , حسابداری , برنامه ریزی درسی , مهندسی

داوطلبان واجد شرایط می توانند تصویر مدارک تحصیلی ، تصویر کارت پایان خدمت ، تصویر کارت ملی ، تصویر شناسنامه خود و افراد تحت تکلف ، رزومه کاری را حداکثر تا تاریخ 17/9/91 به آدرس : بوشهر - خیابان بهمنی - دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی بوشهر ارسال نمایند.

پایان مهلت اعتبار آگهی 17 آذر 91







استخدام کارشناس استخدام قراردادی دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد بوشهر
اخبار روزنامه ها