استخدام كارشناس مدرس دوره های MCITP، CISCO و LINUX

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام دانشگاه و مراکز آموزشیارسال شده در   24 شهریور 1389-15 September 2010بازدید 4534


خانه كارآفرینی اوین وابسته به شهرداری منطقه یك از كارشناس مدرس دوره های MCITP، CISCO و LINUX  دعوت به همكاری می نماید .

مهلت تماس : 89/06/31

منبع :‌جابیران


استخدام مدرس MCITP CISCO LINUX
اخبار روزنامه ها