استخدام برنامه نویس خانم

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام خانمارسال شده در   29 شهریور 1390-20 September 2011بازدید 2180

استخدام برنامه نويس خانم VB.NET2010&VB6

نحوه تماس:
لطفا مشخصات فردی و رزومه کاری خود را به آدرس فوق ارسال نمایید.

Smaill_shahriari@yahoo.com

mandegarsystem@yahoo.comاستخدام برنامه نویس خانم
اخبار روزنامه ها