استخدام كارمند خانم منشی دفتر

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام خانمارسال شده در   13 دی 1390-03 January 2012بازدید 3822


استخدام كارمند خانم منشي دفتر يك شركت رو به رشد خصوصي نياز به يك خانم منشي دفتر با شرايط زير دارد.

1. توانائي تحرير و تايپ مناسب
2 . آشنائي عمومي به كار با كامپيوتر
3. مهارت در مجموعه امور و فعّاليت هاي دفتري: توان تنظيم متن نامه ها، بايگاني، برنامه ريزي فعّاليت هاي دفتر، فاكس، تلفن
4. توان ارتباط و بيان صحيح و مؤثر و تماس داخلي و بيروني شركت

. تحصيلات: حدّاقل ديپلم متوسطه
. مقيّد به اصول اخلاقي و متانت رفتار

از متقاضيان محترم تقاضا مي شود مشخصات تحصيلي و سوابق خود را ضمن درج سطح مهارت در مشخصات خواسته شده فوق و ميزان آشنائي با زبان انگليسي، حتماً همراه با ذكر آدرس محلّ سكونت، حدّاكثر ظرف يك هفته از تاريخ درج اين اطلاعيه از طریق فرم زیر ارسال نمایند .

تکمیل فرم استخدام
استخدام كارمند خانم منشی دفتر
اخبار روزنامه ها