استخدام جوابگوی تلفن در پرتال دانشگاهی

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام خانمارسال شده در   17 مهر 1391-08 October 2012بازدید 3414استخدام جوابگوی تلفن در پرتال دانشگاهی

پرتال دانشگاهی در راستای اهداف توسعه بازار خود تصمیم به جذب جوابگوی تلفن آشنا دارد .

شرایط استخدام :
1- ساکن تهران
2- آشنا به فن بیان و جوابگویی تلفن
3- سابقه کار مرتبط
5- تکمیل فرم همکاری زیر
6- محل کار میدان فاطمی

استخدام جوابگوی تلفنجوابگوی تلفن بازاریابی پرتال دانشگاهی
اخبار روزنامه ها