استخدام منشی خانم آشنا به حسابداری

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام خانمارسال شده در   14 بهمن 1391-02 February 2013بازدید 1829
استخدام منشی خانم آشنا به حسابداریبه یک منشی خانم حسابدار , آشنا بانرم افزار هلو , وروابط عمومی بالا نیازمندیم.


مهلت و شماره تماس:


1391/11/12 الی 1391/11/14

44313040

استخدام استخدام منشی استخدام منشی خانم استخدام منشی آشنا به حسابداری
اخبار روزنامه ها