استخدام منشی خانم مسلط به تایپ

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام خانمارسال شده در   21 بهمن 1391-09 February 2013بازدید 1444


استخدام منشی خانم مسلط به تایپمنشی خانم،متاهل،مسلط به تایپ , ساعت تماس 16 تا 20
1391/11/21 الی 1391/11/23
88459731 88457353

استخدام استخدام خانم استخدام منشی خانم
اخبار روزنامه ها