استخدام پرستار شیفت عصر

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام یزدارسال شده در   19 آذر 1392-10 December 2013بازدید 803استخدام  پرستار شیفت عصر

به پرستار خانم جهت شیفت عصر نیازمندیم.

تلفن: 03517260516استخدام پرستار شیفت عصر استخدام پرستار استخدام یزد
اخبار روزنامه ها