استخدام پرستار و برنامه نویس در یزد

مجموعه  آگهی استخدام سراسری / استخدام یزدارسال شده در   20 آذر 1392-11 December 2013بازدید 617


استخدام پرستار و برنامه نویس در یزد
استخدام یزد – پرستار شیفت عصر

به پرستار خانم جهت شیفت عصر نیازمندیم.

تلفن: 03517260516

استخدام یزد – برنامه نویس مسلط به فیش آپ

به برنامه نویس مسلط به فیش آپ نیازمندیم.

تلفن: 09190238500,03517267257استخدام پرستار استخدام پرستار در یزد استخدام یزد استخدام در یزد استخدام برنامه نویس در یزد استخدام برنامه نویس در استان یزد استخدامی های استان یزد
اخبار روزنامه ها