نمونه قرارداد رضايت نامه همسايگان براي پروانه ساخت شهرداري

مجموعه  نمونه قراردادها / نمونه قراردادهای املاکارسال شده در   12 آذر 1392-03 December 2013بازدید 58963نمونه رضايت نامه همسايگان براي پروانه ساخت  شهرداري

شهرداری محترم منطقه

با سلام

احتراما ً اینجانب ............................. فرزند ....................... مالک پلاک .................. بخش ....................... شهرستان ................................ واقع در ........................................................ بدین وسیله رضایت خود را نسبت به ............................... ساختمان مجاور شمالی / جنوبی / شرقی / غربی اینجانب به مالکیت خانم / آقای .................................. با پلاک .................. اعلام می نمایم و صدور مجوز جهت ساختمان ایشان بلامانع می باشد .

امضاء / اثر انگشت مالک ملک .

 

 نمونه قرارداد رضايت نامه همسايگان براي پروانه ساخت شهرداري قرارداد رضايت نامه همسايگان براي پروانه ساخت شهرداري نمونه قرارداد رضايت نامه همسايگان براي پروانه ساخت
اخبار روزنامه ها