هشتمين‌كنفرانس ملّی و پنجمين‌ كنفرانس بين‌المللی يادگيری و آموزش الكترونيكی

مجموعه  سمینار و برنامه فرهنگی / فرهنگی و مذهبیارسال شده در   04 آبان 1392-26 October 2013بازدید 452موضوعات:
«وجوه مهندسی و فنّاورانه در یادگیری الکترونیکی»، «یادگیری‌، یاددهی، طراحی، روش‌شناسی و هنر تعلیم»، «جنبه‌های راهبردی، مدیریت و سازمان‌دهی یادگیری الکترونیکی»، «تضمین کیفیت، ارزشیابی، ارزیابی و اعتبارسنجی در یادگیری الکترونیکی»، «جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام یادگیری الکترونیکی» و «کاربردها و موردپژوهی‌ها در نظام یادگیری الکترونیکی»
توضیحات تکمیلی:

نام مسئول یا دبیر همایش: سرکار خانم ماهری
امکان ارسال مقاله: بلی

 تاریخ شروع: چهارشنبه 07 اسفند 1392
تاریخ پایان: پنج شنبه 08 اسفند 1392
مکان: تهران -
گروه بندی: آموزش و یادگیری
[کنفرانس،همایش، سمینار ]

برگزار کننده: پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات و انجمن علمی يادگيری الكترونيكی ايران (يادا)
تلفن تماس با دبیرخانه: 477 - 66494980
نمابر: 66462254
آدرس سایت: www.icelet.ir
آدرس ایمیل: icelet@irandoc.ac.ir


اخبار روزنامه ها