نخستين كنفرانس معني‌شناسي و نحو زبان‌هاي ايراني

مجموعه  سمینار و برنامه فرهنگی / فرهنگی و مذهبیارسال شده در   22 آبان 1392-13 November 2013بازدید 399


 محورهاي همايش-----------
مطالعۀ نظري و كاربردي زبان‌هاي ايراني با محوريّت

- معني‌شناسي
- نحو
- تعامل نحو و معني‌شناسي
- زبان‌شناسي رايانه‌اي (نحو و معني‌شناسي)
محورهاي همايش   
برگزار كنندگان: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
مهلت ارسال چكيده مقالات: 30 آذر 1392
مهلت ارسال متن كامل مقالات:
تاريخ برگزاري همايش: 9 و 10 ارديبهشت 1393
سايت همايش: literature.ut.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه:
آدرس دبيرخانه:
محل برگزاري: دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
ایمیل: semtax.conf@ut.ac.ir

اخبار روزنامه ها