ششمین همایش ملی آموزش

مجموعه  سمینار و برنامه فرهنگی / فرهنگی و مذهبیارسال شده در   08 آذر 1392-29 November 2013بازدید 980ششمین همایش ملی آموزشمشاهده وب سایت : http://www.6theducation.ir/
زمان :
24 تا 25 ارديبهشت ماه 1393

برگزارکننده : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
مسئول : دکتر سعید علیایی
تلفن : 22970060 - داخلی 2690


ششمین همایش ملی آموزش
محورهای همایش :

    روش های نوین آموزشی در علوم (فنی و مهندسی، پایه، انسانی) تربیت بدنی و هنر
    تاثیر جهانی شدن در فرآیند آموزش
    آموزش و خلاقیت
    آموزش و فناوری اطلاعات
    آموزش و ارزشیابی
    آموزش و کارآفرینی
    آموزش فنی و حرفه ای
    تاثیر عوامل محیطی بر آموزش
    روش های نوین آموزش
    محققان محترم می توانند در زمینه سایر موضوعات مرتبط با محورهای همایش نیز نسبت به ارائه مقاله اقدام نمایندهمایش ملی آموزش ششمین همایش ملی آموزش
اخبار روزنامه ها