همایش ملی سعدی و حکمت

مجموعه  سمینار و برنامه فرهنگی / فرهنگی و مذهبیارسال شده در   08 آذر 1392-29 November 2013بازدید 1187
همایش ملی سعدی و حکمت
برگزارکننده : International Journal Publication
مشاهده وب سایت : http://www.ijpublication.com/literature.html
15 دي ماه 1392
 
همایش ملی سعدی و حکمت
محورهای همایش :

    پژوهش هاي حکمت محور در گلستان و بوستان
    حکمت و طنز
    سعدي و نگاه به آینده
    سعدي و داستان نویسی
    حکمت قرآنی، حکمت و موعظه
    حکمت و فهم عامه
    حکمت و فهم خواص
    حکمت و سیاست
    حکمت و صداقت
همایش ملی سعدی و حکمت
اخبار روزنامه ها