اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب

مجموعه  سمینار و برنامه فرهنگی / انرژیارسال شده در   03 آذر 1392-24 November 2013بازدید 1352اولین همایش ملی بهینه سازی مصرف آب
اطلاعات همایش:

تاریخ برگزاری همایش
 14 تا 15 اسفند ماه 1392
مسئول : دکتر مهدی ذاکری نیا
ادرس سایت : http://www.iscconferences.ir/458/fa/
برگزارکننده : گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

محورهای همایش :


• بهره برداری بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی
• نقش روش های آبیاری در ارتقای مصرف بهینه آب
• ارتقای بهره وری آب در سازه های آبی و هیدرولیکی
مدیریت آب و الگوی کشت در شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیریت بهینه آب در دوره های خشکسالی
• کاربرد فناوری های نوین در بهینه سازی مصرف آب
• روش های مدلسازی در بهره وری بهینه آب
• بهینه سازی مصرف آب با رویکرد توسعه پایدار
همایش ملی بهینه سازی همایش بهینه سازی در مصرف آب
اخبار روزنامه ها