دومین کنفرانس ماهی‌شناسی ایران

مجموعه  سمینار و برنامه فرهنگی / سلامت و بهداشتارسال شده در   22 آبان 1392-13 November 2013بازدید 366


 محورهاي همايش------------

- سیستماتیک و جغرافیای زیستی

- زیست شناسی و اکولوژی

- ریخت شناسی و ریخت سنجی

- ژنتیک و فیزیولوژی

- تنوع زیستی و حفاظت

- ماهی شناسی کاربردی

- ماهیان زینتی
محورهاي همايش   
برگزار كنندگان: گروه شیلات دانشگاهن تهران وانجمن ماهی شناسی ایران
مهلت ارسال چكيده مقالات: 15 دی 1392
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 30 دی 1392
تاريخ برگزاري همايش: 17 و 18 اردیبهشت 1393
سايت همايش: ici2.ut.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 026-32223044 داخلی 402
آدرس دبيرخانه: استان البرز – کرج – خیابان دانشکده – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران-دانشکده منابع طبیعی - گروه شیلات - کدپستی 77871-31587 – صندوق پستی 4111 –دبیرخانه دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
محل برگزاري: ایران - کرج-پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
ایمیل: --

اخبار روزنامه ها