همایش سنتز آلی و شیمی دارویی

مجموعه  سمینار و برنامه فرهنگی / فنی مهندسیارسال شده در   24 آذر 1392-15 December 2013بازدید 1022همایش سنتز آلی و شیمی دارویی

مشاهده وب سایت : http://www.iauahvaz.ac.ir/
تاریخ برگزاری :
20 اسفند ماه 1392
برگزارکننده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مسئول : دکتر محمد کاظم محمدی
تلفن : 06113348329


همایش سنتز آلی و شیمی دارویی
محورهای همایش :

    Organic chemistry
    Synthesis of heterocyclic compounds   
    Pharmaceutical chemistry
    Molecular modeling 
    Nano technology in synthesis
    Organic green chemistry
    Pesticides and herbicides
    Catalysts in synthesis
    Multicomponent reactions
    Organometallic chemistry                              
    Biochemistry of organic compounds
    Pharmacology
    Pharmaceutical Nano technology
    Phytochemistry
    Natural products
    Application of synthetic reactions in chemical and pharmaceutical industries
    Modern synthesis methods in chemistry and medicinal chemistry

پنجمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی فرانسه - 23 آذر

کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها - 25 آذرماه 95

دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در علوم و تکنولوژی 25 آذر 1395 / سنگاپور

کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژیمالزی - 27 مهرماه - کوالالامپور

دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار

تخفیف در ثبت نام کنفرانس علوم و تکنولوژی اسپانیا

پنجمین دوره کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی

اولین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی

دومین همایش بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در مکانیک و هوافضا

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران و مدیریت شهری - 26 شهریور

کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه - 23 شهريور

اولین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق - 29 مهر

کنفرانس بین المللی علوم کاربردی و علوم پایه درایران - 25 شهريور

اخبار روزنامه ها