اولین سمپوزیوم بین المللی فرصتها و چالشهای سرمایه گذاری گردشگری ورزشی در ایران

مجموعه  سمینار و برنامه فرهنگی / تفریحی گردشگری ارسال شده در   21 آبان 1392-12 November 2013بازدید 785موضوعات:
1. توسعه زير ساخت ها در گردشگري ورزشي
2. جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي در گردشگري ورزشي
3. ظرفيت ها و مناطق مستعد سرمايه گذاري در گردشگري ورزشي
4. بازار و کارآفريني در گردشگري ورزشي
5. نقش آموزش و پژوهش در دستيابي به جايگاه مطلوب در حوزه گردشگري ورزشي

توضیحات تکمیلی: اهداف سمپوزيوم :
شناسايي ظرفيت ها، منابع ومناطق مستعد سرمايه گذاري در زمينه گردشگری ورزشی
شيوه هاي جذب سرمايه گذاري داخلی و خارجی در گردشگری ورزشی
اشتغال زايي و كارآفريني در صنعت گردشگري ورزشي
ارتقاء دانش، توانمندي و مهارت هاي کاربردي و عملياتيِ فعالان مرتبط در اين حوزه
افزايش مشاركت بخش خصوصي، انجمن¬ها و سازمان‌هاي غيردولتي در توسعه گردشگري ورزشي

ويژگي هاي سمپوزيوم:
دريافت، داوري و گزينش بسته ها و طرحهاي توجيهي در زمينه گردشگري ورزشي
ارائه بسته ها و طرحهاي توجيهي منتخب در زمينه گردشگري ورزشي (به صورت سخنراني1 و پوستر2)
ارائه مقالات منتخب در زمینه محورهای سمپوزیوم (به صورت سخنراني1 و پوستر2)
ثبت طرحهاي پذيرفته شده در انجمن گردشگري ورزشي کشور به نام نويسنده يا نويسندگان طرح
همکاري به منظور اجرايي نمودن طرحهاي تاييد شده توسط مراجع ذيصلاح
شرکت در گارگاه هاي جانبي سمپوزيوم (workshop) شامل 3 کارگاه:
1. كارآفريني در صنعت گردشگري ورزشي
2. شيوه¬هاي جذب سرمايه¬گذاري داخلي و خارجي در گردشگري ورزشي
3. شناسايي ظرفيت ها و مناطق مستعد سرمايه گذاري در زمينه گردشگري ورزشي
ارائه گواهي بين المللي شرکت در سمپوزيوم به شرکت کنندگان
ثبت اسامي و مشخصات شرکت کنندگان در سي دي و کتابچه سمپوزيوم
حضور متخصصان و صاحب نظران حوزه گردشگري، ورزش، اقتصاد ومديريت
ترجمه همزمان سخنراني ها به فارسي

برنامه هاي سمپوزيوم
پنل سخنراني اساتيد، صاحب نظران و کارشناسان خبره
ارائه بسته ها و طرحهاي توجيهي منتخب در زمينه گردشگري ورزشي (به صورت سخنراني1 و پوستر2)
ارائه مقالات منتخب در زمینه محورهای سمپوزیوم (به صورت سخنراني1 و پوستر2)
کارگاه هاي علمي – کاربردي با حضور متخصصین در امور گردشگري، ورزش، اقتصاد و مديريت
برگزاري نمايشگاه جانبي "صنعت گردشگري ورزشي"
انتشار کتابچه ويژه سمپوزيوم
انتشار ويژه نامه سمپوزيوم
اهداي تنديس و سپاس نامهنام مسئول یا دبیر همایش: جناب آقای دکتر علی اصغر کهن سال
امکان ارسال مقاله: بلی

تاریخ شروع: پنج شنبه 26 دي 1392
تاریخ پایان: جمعه 27 دي 1392
مکان: اصفهان - دانشگاه آزاد اسلامی
گروه بندی: گردشگری
[کنفرانس،همایش، سمینار ]

برگزار کننده: انجمن گردشگری ورزشی وزارت ورزش و جوانان - سازمان میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی کشور - استانداری اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
تلفن تماس با دبیرخانه: 9 - 5354001-0311 داخلی 2194
نمابر: 5354117 - 0311
آدرس سایت: isti.khuisf.ac.ir
آدرس ایمیل: isti.symposium@gmail.com

اخبار روزنامه ها