پذيرش دانشجوي دکتري بدون کنکور دانشگاه تهران

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / پذيرش بدون کنکورارسال شده در   05 اردیبهشت 1390-25 April 2011بازدید 10098


دانشگاه تهران براي سال تحصيلي 90-91 در رشته هايي که پذيرش دانشجوي دوره دکتري دارند به صورت مازاد بر ظرفيت تعيين شده دانشجوي نمونه بدون کنکور مي پذيرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تهران اعلام کرد در شرايط اوليه پذيرش، داشتن حداقل يکي از شرايط بند "الف" به اين شرح کافي است: الف-1) دانشجويان دوره کارشناسي ارشد دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي دولتي تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري داراي حداقل دو مقاله (استخراج شده از پايان نامه دوره کارشناسي ارشد) مطابق ليست مجلات معتبر علمي – پژوهشي ملي يا بين المللي مورد تاييد وزارت متبوع باشند.
استفاده از بند ( الف-1) لازم است حداکثر تا قبل از پايان شش نيمسال از بدو ورود به دوره کارشناسي ارشد، حداقل داراي يک مقاله چاپ شده و يک مقاله با پذيرش قطعي براي چاپ مطابق ليست مجلات معتبر علمي – پژوهشي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري باشند.
الف-2) دانشجويان نمونه کشوري دوره کارشناسي ارشد دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي دولتي تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با معرفي معاونت دانشجويي وزارت علوم متبوع و داراي حداقل يک مقاله چاپ شده ( استخراج شده از پايان نامه دوره کارشناسي ارشد) مطابق ليست مجلات معتبرعلمي – پژوهشي ملي يا بين المللي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي توانند به عنوان دانشجوي نمونه معرفي شوند.
شرايط پذيرش (داشتن تمام شرايط بند "ب" الزامي است):
ب-1) متقاضي در زمان شروع به تحصيل در دوره دکتري بايد از دوره کارشناسي ارشد فارغ التحصيل شده و بيش از سه نيمسال از زمان فراغت تحصيل وي نگذشته باشد.
ب-2) متقاضي بايد تحصيلات دوره کارشناسي ارشد را حداکثر طي شش نيمسال به پايان رسانده باشد.
تبصره- دانشجويان دوره دکتري حرفه اي لازم است تحصيلات خود را حداکثر طي چهارده نيمسال به پايان رسانده باشند.
ب-3) معدل کل دروس دوره کارشناسي ارشد متقاضي بدون احتساب نمره پايان نامه، حداقل 17 باشد.
ب-4) پايان نامه دوره کارشناسي ارشد متقاضي، با درجه عالي ارزشيابي شده باشد.
مهلت مراجعه، ارائه مدارک و تکميل فرم تقاضاي پذيرش
متقاضيان واجد شرايط مي بايست از 10 ارديبهشت تا 10 خردادماه از ساعت 8 الي 15 براي تحويل مدارک و تکميل فرم تقاضاي پذيرش، به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه تهران مراجعه کنند.
پذيرش نهايي، پس از اعلام نظر پرديس/دانشکده/مرکز/موسسه و گروه هاي آموزشي و عدم داشتن هر گونه حکم از کميته انضباطي دانشگاه محل تحصيل مقطع قبلي انجام مي پذيرد.
بنابراين داشتن شرايط اوليه و تحويل مدارک، به منزله پذيرش قطعي تلقي نمي شود و هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي کند.
پذيرفته شدگان نهايي لازم است حداکثر تا قبل از امتحان جامع، حد نصاب قبولي نمره زبان عمومي را بر اساس مقررات اداره کل تحصيلات تکميلي دانشگاه تهران احراز کنند.


دانشجوي دکتري بدون کنکور دانشگاه تهران

نحوه پذیرش دانشجوی بدون کنکور در موسسات غیرانتفاعی اعلام شد

تکمیل ظرفیت پذیرش بدون آزمون مقطع کاردانی در دانشگاه علمی کاربردی

پذیرش بدون کنکور کارشناسی و ارشد در تمکمیل ظرفیت مهر ماه 95 دانشگاه

مهلت ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد تمدید شد

تمدید ثبت نام دوره های کاردانی بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی

پذیرش بدون کنکور در غیرانتفاعی‌ها قانونی شد / مشکل سنواتی‌ها حل شد

پذیرش بدون آزمون دانشجو در بیش از 60 رشته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

پذیرش بدون کنکور در دانشگاه قرآن و حدیث به شیوه مجازی

پذیرش بدون کنکور دانشجوی در مرکز علمی کاربردی هلال تهران

آغاز ثبت نام در دوره های کاردانی بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی

معافیت تحصیلی پذیرفته شدگان در رشته‌های بدون آزمون علمی کاربردی

پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد 95-96

پذیرش بدون کنکور کارشناسی در موسسه آموزش عالی طلوع مهر

شرایط پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد درخشان

پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد و دکتری در 25 دانشگاه

اخبار روزنامه ها