جزئيات پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز و رتبه اول کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / پذيرش بدون کنکورارسال شده در   07 شهریور 1390-29 August 2011بازدید 7511جزئيات پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز و رتبه اول کارشناسی در


جزئيات پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز و رتبه اول کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد


سازمان سنجش آموزش کشور جزئيات پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز و رتبه اول کارشناسي در مقطع کارشناسي ارشد سال تحصيلي 91 - 90 را اعلام کرد و داوطلبان تا 8 شهريور براي انتخاب رشته مهلت دارند.

به گزارش مهر، کليه دانش آموختگان دوره هاي کارشناسي (پيوسته و ناپيوسته) مشمول آيين‌نامه شماره 3536/21 در 31 شهريور 86 که داراي شرايط مندرج در اطلاعيه هستند بايد براساس برنامه زماني اعلام شده جهت ثبت نام و انتخاب رشته به سايت اينترنتي www.sanjesh.org مراجعه و جهت تحويل فرم هاي مربوطه طبق برنامه اقدام کنند.

در کارشناسي ناپيوسته براساس بند چ آيين‌نامه شماره 3536/21 مورخ 31/6/86، دانشجويان رتبه اول در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل که ظرف مدت حداکثر چهار نيمسال دانش‌آموخته شوند و داراي ميانگين کل حداقل 17 باشند، مشمول اين آيين نامه هستند.

در کارشناسي پيوسته براساس بند ج آيين‌نامه شماره 3536/21 مورخ 31/6/86، دانشجويان ممتاز که حداکثر در مدت هشت نيمسال دانش‌آموخته شوند و به لحاظ ميانگين کل جزء 10 درصد برتر در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي (مجموع دوره هاي روزانه و شبانه) خود باشند مشمول اين آيين نامه مي شوند.

فارغ التحصيلي و طرح موضوع در کميته کارشناسي مسائل استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، پس از تاييد نهايي معاونت آموزشي وزارت متبوع، استفاده از تسهيلات مربوط براي داوطلب امکان‌پذير است و تحويل تاييديه مورد نظر جهت جايابي و معرفي به سازمان سنجش آموزش کشور الزامي است.

دانشگاها موظف هستند فهرست اسامي و مشخصات دانشجوياني که توسط خود دانشگاه به صورت مستقيم و مشروط پذيرش شده اند را مطابق فرم اعلام وضعيت حداکثر تا تاريخ 15 شهريور 90 جهت بررسي و تاييد نهايي به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال کنند. ضمناً در صورت عدم ارسال مدارک، سازمان سنجش آموزش کشور هيچ تعهدي نسبت به تاييد دانشجويان پذيرفته شده نخواهد داشت.

آن دسته از داوطلباني که به غير از آزمون هاي سراسري از طريق هيئت علمي، جشنواره خوارزمي و ... وارد دانشگاه شده اند مجاز به ورود اطلاعات در سايت اينترنتي نيستند و مي توانند با ارائه تصوير معرفي نامه مرتبط از تاريخ 9 تا 15 شهريور به صورت حضوري به سازمان سنجش آموزش کشور جهت تشکيل پرونده و تحويل مدارک مراجعه کنند.

داوطلبان مي توانند از تاريخ 20 تا 25 شهريور ماه جاري به سايت سازمان مراجعه و در صورت آماده بودن معرفي نامه خود، جهت دريافت آن به صورت حضوري به اين سازمان مراجعه و جهت پذيرش و کليه امور مربوطه به دانشگاه مراجعه کنند.براساس دستورالعمل اجرايي جايابي گروه دانشجويان ممتاز، دانشجويان ممتاز دوره هاي روزانه و شبانه به دوره‌هاي روزانه و در صورت تمايل در دوره هاي پايين تر، دانشجويان ممتاز دوره هاي پيام نور به دوره‌هاي پيام‌نور، دانشجويان ممتاز دوره هاي غيرانتفاعي به دوره‌هاي پيام‌نور و غيرانتفاعي معرفي مي‌شوند. در صورت اخذ پذيرش از دانشگاه موردنظر داوطلب و اعلام کتبي آن به سازمان سنجش آموزش کشور، پذيرش دانشجويان ممتاز در دانشگاه‌هاي ديگر اعم از دولتي و غيردولتي از نظر اين سازمان بلامانع است.

دانش‌آموختگان دانشگاه جامع علمي کاربردي صرفاً مي‌توانند در موسسات غيردولتي ـ غيرانتفاعي و دانشگاه پيام‌نور از تسهيلات پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز آيين نامه مذکور استفاده کنند.پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز کارشناسی کارشناسی ارشد

نحوه پذیرش دانشجوی بدون کنکور در موسسات غیرانتفاعی اعلام شد

تکمیل ظرفیت پذیرش بدون آزمون مقطع کاردانی در دانشگاه علمی کاربردی

پذیرش بدون کنکور کارشناسی و ارشد در تمکمیل ظرفیت مهر ماه 95 دانشگاه

مهلت ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد تمدید شد

تمدید ثبت نام دوره های کاردانی بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی

پذیرش بدون کنکور در غیرانتفاعی‌ها قانونی شد / مشکل سنواتی‌ها حل شد

پذیرش بدون آزمون دانشجو در بیش از 60 رشته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

پذیرش بدون کنکور در دانشگاه قرآن و حدیث به شیوه مجازی

پذیرش بدون کنکور دانشجوی در مرکز علمی کاربردی هلال تهران

آغاز ثبت نام در دوره های کاردانی بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی

معافیت تحصیلی پذیرفته شدگان در رشته‌های بدون آزمون علمی کاربردی

پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد 95-96

پذیرش بدون کنکور کارشناسی در موسسه آموزش عالی طلوع مهر

شرایط پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد درخشان

پذیرش بدون کنکور کارشناسی ارشد و دکتری در 25 دانشگاه

اخبار روزنامه ها