شرايط جديد تحصيل دانشجويان ايراني در جمهوري ارمنستان

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / تحصیل در خارجارسال شده در   13 اردیبهشت 1390-03 May 2011بازدید 6463


قائم مقام وزير علوم در امور بين الملل در ديدار با سفير ارمنستان در ايروان، چارچوب نظام مندشدن تحصيل داوطلبان ايراني در جمهوري ارمنستان و شيوه نامه اعزام و تحصيل دانشجويان ايراني را جهت اجرا به وي اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، به دنبال سفر هيئت اعزامي وزارت علوم به جمهوري ارمنستان و مذاکرات و تصميمات به عمل آمده در خصوص دستيابي به راههاي گسترش همکاريهاي آموزشي، پژوهشي و فناوري به ويژه ارزيابي دانشگاههاي جمهوري ارمنستان، دکتر ارسلان قرباني - قائم مقام وزير علوم در امور بين الملل چارچوب نظام مندشدن تحصيل داوطلبان ايراني در جمهوري ارمنستان و شيوه نامه اعزام و تحصيل دانشجويان ايراني را جهت اجرا به وي اعلام کرد.
در اين نشست طرفين ضمن مثبت قلمداد کردن همکاري هاي دانشگاهي بين دو کشور از جمله تبادل استاد و اعزام دانشجويان بين دو کشور، نظام مند شدن اعزام و تحصيل دانشجويان ايراني در جمهوري ارمنستان را گامي مهم در ارتقاي وضعيت تحصيلي دانشجويان و دانشگاههاي دو کشور دانستند.
رئيس مرکز همکاري هاي علمي بين المللي وزارت علوم، تعيين شرايط و ضوابط نظام مند براي بهبود وضعيت اعزام و ارتقاي کيفي و سطح تحصيل و موقعيت علمي دانشگاههاي جمهوري ارمنستان را براي ارتقاي سطح علمي اساتيد، دانشجويان و دانشگاه هاي دو کشور ايران و ارمنستان بسيار مهم و مؤثر دانست.
موفقيت در آزمون زبانهاي انگليسي و ارمني، اولويت بندي مقاطع و رشته هاي مورد نياز، منطقي شدن مدت زمان حضور و طول مدت تحصيل از شرايط مورد نظر در خصوص نحوه اعزام و تحصيل دانشجويان ايراني در ارمنستان است.


تحصيل دانشجويان ايراني در جمهوري ارمنستان
اخبار روزنامه ها