لغو مجوز 5 موسسه اعزام دانشجو به خارج

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / تحصیل در خارجارسال شده در   20 اردیبهشت 1390-10 May 2011بازدید 2466


لغو مجوز 5 موسسه اعزام دانشجو به خارج
مديرکل امور بورس و دانشجويان خارج وزارت علوم از لغو و تعليق مجوز 5 موسسه اعزام دانشجو به خارج خبر داد و گفت: اين موسسات متخلف مشغول فعاليت در زمينه هاي متعددي بودند در صورتي که صرفا براي يک کار به آنها مجوز داده شده بود.
حسن مسلمي نائيني در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از چند بار تذکر به اين موسسات متخلف مجبور به لغو کامل مجوز، تعليق 6 ماهه يا تعليق مدت دار اين موسسات اعزام دانشجو شديم.
مديرکل امور بورس وزارت علوم از افزايش تعداد موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج از 73 موسسه در سال گذشته به 95 موسسه در حال حاضر خبر داد و گفت: گردهمايي موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج براي تصميم گيري جهت تشکيل صنف موسسات اعزام دانشجو به خارج 29 ارديبهشت ماه برگزار مي شود.
وي درباره اهداف تشکيل صنف موسسات اعزام دانشجو به خارج گفت: با تشکيل اين صنف بسياري از کارهاي مربوط به موسسات اعزام دانشجو به خارج که در حال حاضر در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام مي شود به خودشان محول مي شود و نظارت بر کارشان نيز با خود صنف خواهد بود.
مسلمي نائيني درباره نقش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در رابطه با موسسات اعزام دانشجو به خارج پس از تشکيل اين صنف گفت: وزارت علوم مرجع صدور مجوز تأسيس اين موسسات است.
وي همچنين مرجع صدور مجوز تشکيل صنف موسسات اعزام دانشجو به خارج را وزارت بازرگاني دانست.


لغو مجوز 5 موسسه اعزام دانشجو به خارج
اخبار روزنامه ها