راه اندازي صنف اعزام دانشجو به خارج

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / تحصیل در خارجارسال شده در   26 اردیبهشت 1390-16 May 2011بازدید 2170


فعاليتهايي توسط تعدادي از موسسات اعزام دانشجو به خارج آغاز شده و رايزني‌هايي از سوي اين موسسات صورت گرفته تا به سمت تشکيل صنف موسسات اعزام دانشجو به خارج پيش روند.
به گزارش خبرنگار مهر، رايزني‌هاي تعدادي از دارندگان موسسات اعزام دانشجو به خارج با ساير دارندگان اين موسسات به اين نتيجه رسيده که گردهمايي موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج کشور پنجشنبه 29 ارديبهشت ماه با حضور دست اندرکاران نزديک به يکصد موسسه اعزام دانشجو به خارج برگزار شود.
دارندگان موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج جهت تصميم‌گيري براي تشکيل صنف موسسات اعزام دانشجو به خارج گرد هم مي‌آيند.
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در عين اينکه مرجع صدور مجوز تأسيس موسسات اعزام دانشجو به خارج است اما مسئولان مرتبط با اين موسسات، نظرهاي مساعدي براي تشکيل صنف موسسات اعزام دانشجو به خارج را به دارندگان اين موسسات اعلام کرده‌اند.
بر اساس جمع‌بندي که در حوزه‌هاي مرتبط با اين موسسات در وزارت علوم صورت گرفته است، وزارتخانه‌اي غير از وزارت علوم مرجع صدور مجوز تشکيل صنف موسسات اعزام دانشجو به خارج خواهد بود.
حسن مسلمي نائيني - مديرکل امور بورس درباره اهداف تشکيل صنف موسسات اعزام دانشجو به خارج به مهر گفت: با تشکيل اين صنف بسياري از کارهاي مربوط به موسسات اعزام دانشجو به خارج که در حال حاضر در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام مي‌گيرد به خودشان محول مي‌شود و نظارت بر کارشان نيز با خود صنف خواهد بود.


صنف اعزام دانشجو به خارج
اخبار روزنامه ها