اعلام شروط تهيه پايان‌نامه درباره«ايران» براي دانشجويان ايراني خارج از كشور

مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / تحصیل در خارجارسال شده در   09 خرداد 1390-30 May 2011بازدید 2729


مديركل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شرط انتخاب موضوع رساله «در ارتباط با ايران» براي دانشجويان ايراني خارج از كشور را داشتن يك استاد راهنما و يا استاد مشاور از كشور ايران عنوان كرد.
دكتر مجلس آرا در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه انتخاب موضوع رساله « در ارتباط با ايران» براي دانشجويان خارج از كشور بدون نظارت يك استاد ايراني ممنوع است، تصريح كرد: دانشجويان ايراني مشغول به تحصيل در خارج از كشور به شرطي مي‌توانند موضوع رساله‌شان را در ارتباط با ايران انتخاب كنند كه يك استاد راهنما و يا استاد مشاور داخلي همراه با اساتيد راهنما و مشاوره‌اي كه در آن كشور برايشان تعيين شده است، داشته باشند.
وي در ادامه تاكيد كرد: چنانچه اساتيد راهنما و يا مشاوره خارجي دانشگاه مربوط به آن دانشجو اجازه ندهند كه استاد راهنماي ايراني داشته باشد، وزارت علوم ايران نيز با پايان نامه اين دانشجو موافقت نخواهد كرد.
مجلس آرا با بيان اينكه استاد راهنماي ايراني بايد دانشگاهي و جايگاه هيات علمي نيز داشته باشد، تاكيد كرد: پايان نامه بايد به امضاء و مسئوليت استاد راهنما و مشاور ايراني رسيده باشد و تنها راهنمايي در اين زمينه كافي نيست. همچنين اين استاد راهنما مي‌تواند در كشور ايران و از راه دور نظارت داشته باشد.
مدير كل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تصريح كرد: هزينه‌هاي استاد راهنما و مشاور با دانشجوي متقاضي است كه قصد دارد موضوع رساله‌اش در ارتباط با ايران باشد و هيچ هزينه‌اي از طرف وزارت علوم پرداخت نخواهد شد.

اخبار روزنامه ها